12

mar
Poradnik: refundacja pieluchomajtek 2024 – wszystko co musisz wiedzieć!

Nietrzymanie moczu (NTM) to w XXI wieku jedna z najczęściej występujących dolegliwości na świecie, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza ją do grona chorób społecznych. Szacuje się, że w Polsce z inkontynencją moczu zmaga się ponad 2,5 miliona osób, choć dane te mogą być zaniżone z powodu braku precyzyjnych badań. Nietrzymanie moczu to nie tylko problem z higieną i komfortowym funkcjonowaniem na co dzień. Dolegliwość związana jest ze sporymi wydatkami na specjalistyczną bieliznę chłonną. Dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia możliwa jest refundacja pieluchomajtek, ale przysługuje ona tylko w poszczególnych przypadkach i do określonej kwoty. Poniższy poradnik pomoże uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad refundacji pieluchomajtek w 2024 roku.

Spis treści: 

 1. Jak wygląda refundacja pieluchomajtek? 
 2. Komu przysługuje refundacja pieluchomajtek? 
 3. Jak uzyskać refundację na pieluchomajtki? 
 4. Refundacja pieluchomajtek 2024 – czym jest e-zlecenie refundacyjne? 
 5. Refundacja pieluchomajtek NFZ – limit 90 sztuk na miesiąc 
 6. Kiedy refundacja pieluchomajtek bez limitu ilościowego? 
 7. Zasady dofinansowania NFZ na pieluchomajtki w wysokości 80% i 90% 
 8. Refundacja pieluchomajtek – dla kogo na poziomie 100%? 
 9. Gdzie można kupować pieluchomajtki z refundacją? 
 10. Jak kupić pieluchomajtki z refundacją w Medorto? 

Jak wygląda refundacja pieluchomajtek? 

Refundacja pieluchomajtek polega na finansowaniu przez NFZ całości lub części kosztów za wyroby chłonne dla osób zmagających się z nietrzymaniem moczu. Realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 27 października 2022 roku. Warto podkreślić, że obowiązujące od początku zeszłego roku wytyczne przewidują dofinansowanie dla osób z NTM nie tylko na pieluchomajtki dla dzieci i dorosłych, ale też: 

 • majtki chłonne, 
 • pieluchy i wkłady anatomiczne, 
 • jednorazowe podkłady, 
 • wkłady urologiczne. 

W większości przypadków refundacja pieluchomajtek na NFZ nie obejmuje pełnej kwoty za produkt. Najczęściej pacjent z ubezpieczeniem zdrowotnym musi zapłacić 20% wartości towaru. Co istotne, nie każdej osobie zmagającej się z inkontynencją moczową przysługuje prawo do refundacji pieluchomajtek. 

Komu więc przysługuje refundacja pieluchomajtek? 

Pomimo tego, że nietrzymanie moczu i stolca jest problemem powszechnym, aby otrzymać refundację na pieluchomajtki, pacjent, oprócz NTM, musi posiadać chorobę współistniejącą przewidzianą w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są to: 

 • choroby onkologiczne (a także powikłania po wyleczonym nowotworze, które objawiają się nietrzymaniem moczu lub kału), 
 • głębokie upośledzenie umysłowe, 
 • choroby układu nerwowego (nabyte i wrodzone), 
 • nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, 
 • wady wrodzone pęcherza i cewki moczowej, 
 • uszkodzenie dróg moczowych na skutek urazów lub błędów lekarskich, 
 • choroby mózgu, która wywołuje zespół otępienny (niezależnie od przyczyny). 

Refundacja pieluchomajtek 2024 dotyczy osób z neurogennym lub nieneurogennym nietrzymaniem moczu i stolca. Nie obejmuje natomiast pacjentów zmagających się z wysiłkowym NTM. 

Wyjątek: refundacja jest przyznawana wtedy, gdy osoba z wysiłkowym NTM poddana jest leczeniu onkologicznemu lub wspomniana dolegliwość jest następstwem choroby nowotworowej. 

Jak uzyskać refundację na pieluchomajtki? 

Co należy zrobić w sytuacji, gdy spełnia się powyższe warunki? Refundacja pieluchomajtek z NFZ jest możliwa tylko w sytuacji, gdy lekarz wystawi zlecenie refundacyjne. W tym celu należy umówić się na wizytę ze specjalistą, który współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Może to być: lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista (np. urolog, neurolog, pediatra, geriatra ginekolog czy internista), lekarz medycyny paliatywnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarka i położna z dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia. 

Specjalista wystawia zlecenie na refundację pieluchomajtek za pośrednictwem systemu NFZ e-ZWM. To ważne, ponieważ zatwierdzony na internetowej platformie wniosek oznacza automatyczną aktywację zlecenia refundacyjnego bez konieczności dostarczania dokumentu do wojewódzkiej placówki NFZ. 

Czy wiesz, że… 

W sytuacji, gdy elektroniczne zlecenie nie zostało pozytywnie zweryfikowane przez system eZWM, możesz przesłać skan dokumentu do dowolnego oddziału NFZ za pośrednictwem e-maila. Dzięki temu e-zlecenie poddane zostanie ponownej weryfikacji. 

Refundacja pieluchomajtek 2024 – czym jest e-zlecenie refundacyjne? 

Poza tradycyjnym, papierowym dokumentem, osoba uprawniona może wydać zlecenie na refundację pieluchomajtek i innych wyrobów medycznych w formie elektronicznej. Możliwość ta istnieje od początku lipca 2023 roku. E-zlecenia nie trzeba drukować ani podpisywać. Wystawiane jest na maksymalnie rok. To spore ułatwienie, ponieważ pacjent nie musi martwić się o to, że przez ten czas jego zlecenie ulegnie zniszczeniu lub zgubi się pośród innych dokumentów. Będzie ono dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (osoby niekorzystające z aplikacji mogą poprosić o druk informacyjny). Dzięki temu rozwiązaniu, przy zamawianiu pieluchomajtek na refundację wystarczy podać np. swój numer PESEL i kod dostępu. 

Zapamiętaj! 

Poza możliwością wystawienia zleceń elektronicznych, 1 lipca 2023 roku wprowadzone zostały nowe wzory zleceń, które umożliwiają pacjentom zaopatrywanie się w wyroby medyczne. Jeśli posiadasz niezrealizowane (lub zrealizowane w części) zlecenie wystawione przed tą datą (np. na 6 miesięcy), to było one ważne do końca grudnia. Niewykupionych w danym miesiącu pieluchomajtek nie możesz zamówić w kolejnych miesiącach (dotyczy to wszystkich zleceń). 

 

Refundacja pieluchomajtek NFZ – limit 90 sztuk na miesiąc 

Zgodnie z ustawą o refundacji, każda osoba, która otrzymała e-zlecenie na zakup bielizny chłonnej z dofinansowaniem NFZ może zaopatrzyć się w maksymalnie 90 sztuk pieluchomajtek na jeden miesiąc. Oznacza to, że przewidziane są 3 sztuki na jeden dzień.  

Pacjent zmagający się z NTM nie ma obowiązku wykupywania wszystkich produktów. Nie może jednak przekroczyć ustalonego limitu miesięcznego. Jeśli potrzebuje większej liczby pieluchomajtek, musi dokonać zakupu bez refundacji. 

Kiedy refundacja pieluchomajtek bez limitu ilościowego? 

Istnieje wyjątek, w którym miesięczny limit ilościowy (90 sztuk) nie obowiązuje. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności dopuszczają możliwość zniesienia ilościowych ograniczeń na zakup wyrobów medycznych w przypadku: 

 • dzieci i młodzieży do 18. roku życia zmagających się z nieuleczalną chorobą, która zagraża ich życiu lub trwałym, ciężkim upośledzeniem (powstałym w trakcie porodu lub na etapie rozwoju prenatalnego), 
 • osób do 16. roku życia, które z racji swojej niepełnosprawności wymagają stałej opieki. 
 • dorosłych osób posiadających zaświadczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

Dla tego typu pacjentów NFZ refunduje pieluchomajtki w ilości zalecanej przez lekarza. W zależności od potrzeby danej osoby specjalista może samodzielnie określić, ile sztuk miesięcznie przepisać w e-zleceniu (nie obowiązuje żaden limit refundacyjny). Kwota dofinansowania wynosi 80% lub 90%.  

Aby korzystać z wspomnianych udogodnień należy posiadać jeden z dokumentów, takich jak: zaświadczenie od lekarza, które potwierdza nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, zaświadczenie o nieodwracalnym, ciężkim upośledzeniu dziecka (wywołanym w trakcie ciąży lub porodu) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zmagasz się z kropelkowym, lekkim lub średnim problemem z nietrzymaniem moczu? Poszukujesz produktu, który dostosuje się do Twojego ciała, a także zapewni pełen komfort i dyskrecję przez cały dzień? Wypróbuj wkładki urologiczne: 

Zasady dofinansowania NFZ na pieluchomajtki w wysokości 80% i 90% 

Wraz z początkiem nowego roku wprowadzono korzystne dla pacjentów zmiany w dofinansowaniu wyrobów medycznych przez NFZ. Zwiększona została wysokość dopłaty do bielizny chłonnej i innych produktów wspierających walką z inkontynencją moczu. Wcześniej refundacja pieluchomajtek obejmowała najczęściej 70% wartości. Od 1 stycznia 2024 roku minimalny próg dofinansowania wynosi 80%. Przysługuje on osobom dorosłym nieposiadającym dodatkowych uprawnień.  

Dzięki nowelizacji rozporządzenia z 13.10.2023 roku dotyczącego wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zmieniono również limit refundacyjny dla dzieci do 18. roku życia – wynosi on teraz 90%. 

Wysokość refundacji pieluchomajtek od NFZ zależy nie tylko od wieku pacjenta. Wylicza się ją na podstawie poziomu chłonności produktu. Co istotne, tegoroczne zmiany w prawie umożliwiły zwiększenie liczby produktów objętych dofinansowaniem. Refundowane mogą być pieluchomajtki o minimalnej chłonności 350 g. (w zeszłym roku produkty o chłonności poniżej 450 g. nie podlegały refundacji).  

Kwota dofinansowania pieluchomajtek dla osób dorosłych (limit 80%): 

1,84 zł za sztukę – chłonność co najmniej 2500 g (pieluchomajtki) lub 1400 g (majtki chłonne), 

1,36 zł za sztukę – chłonność co najmniej 1400 g (pieluchomajtki) lub 1000 g (majtki chłonne), 

0,80 zł za sztukę – chłonność co najmniej 350 g (pieluchomajtki i majtki chłonne). 

Kwota dofinansowania pieluchomajtek dla dzieci do 18. roku życia (limit 90%): 

2,07 zł za sztukę – chłonność co najmniej 2500 g (pieluchomajtki) lub 1400 g (majtki chłonne), 

1,53 zł za sztukę – chłonność co najmniej 1400 g (pieluchomajtki) lub 1000 g (majtki chłonne), 

0,90 zł za sztukę – chłonność co najmniej 350 g (pieluchomajtki i majtki chłonne). 

Refundacja pieluchomajtek – dla kogo na poziomie 100%? 

Refundacja pieluchomajtek na poziomie 100% przysługuje niewielu osobom. Z pełnego dofinansowania korzystać mogą:  

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,  
 • osoby, na których stosowano represje wojenne,  
 • osoby, które na skutek działań wojennych straciły wzrok, 
 • żołnierze. 

Aby osoby te mogły korzystać ze 100% refundacji bielizny chłonnej, muszą leczyć urazy lub choroby nabyte w trakcie pobytu za granicą (przy czym ich wyjazd spowodowany musiał być czynnościami wykonywanymi z racji swojego zawodu). 

Maksymalna kwota dofinansowania pieluchomajtek (100%): 

2,30 zł za sztukę – chłonność co najmniej 2500 g (pieluchomajtki) lub 1400 g (majtki chłonne), 

1,70 zł za sztukę – chłonność co najmniej 1400 g (pieluchomajtki) lub 1000 g (majtki chłonne), 

1.00 zł za sztukę – chłonność co najmniej 350 g (pieluchomajtki i majtki chłonne). 

To ważne! 

Jeśli cena jednego opakowania pieluchomajtek jest wyższa od maksymalnej kwoty refundowanej przez NFZ (w przeliczeniu na sztuki), to pacjent musi uregulować brakującą sumę, pomimo prawa do dofinansowania w wysokości 100%! 

Gdzie można kupować pieluchomajtki z refundacją? 

Problem inkontynencji moczowej wiąże się z potrzebą częstego wykupowania bielizny chłonnej. Dla wielu pacjentów lub opiekunów osób z NTM oznacza to, że muszą regularnie odwiedzać apteki (a w popularnych placówkach z odpowiednim wyposażeniem często trzeba stać w długich kolejkach). Nie jest to najbardziej komfortowa metoda kupowania wyrobów medycznych przepisanych w e-zleceniu. 

Istnieje inny, nieco wygodniejszy sposób. Refundowane pieluchomajtki można zamawiać za pośrednictwem internetowych sklepów medycznych, które współpracują z NFZ. Znajdują się w nich produkty o różnym stopniu chłonności od najpopularniejszych producentów. Bielizna chłonna zakupiona przez internet jest wysyłana pod wskazany adres. To spore ułatwienie. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba jechać do apteki i wracać z kilkoma opakowaniami pieluchomajtek ukrytymi w torbie (dla wielu może to być wstydliwa podróż). Bielizna trafi prosto do domu w dyskretnie zapakowanej paczce. Dodatkowo, produkty dostępne w internetowych sklepach medycznych mogą być tańsze niż w aptece. A co, jeśli pacjent jest osobą starszą i na co dzień nie ma dostępu do komputera? Może poprosić o pomoc swojego opiekuna lub kogoś z najbliższej rodziny – nie trzeba wykupywać bielizny chłonnej osobiście. 

Warto wiedzieć o tym, że realizując e-zlecenie od lekarza, można zamawiać różne pieluchomajtki z refundacją nfz (np. Tena, Seni czy MoliCare). Nie ma obowiązku kupowania zawsze takiego samego wyrobu. Poza tym, jednorazowy zakup może obejmować liczbę sztuk aż na 6 miesięcy. 

Czy wiesz, że… 

Nie musisz wykupować wszystkich pieluchomajtek z refundacją w jednym miejscu. Nie każdy wie o tym, że w przeciwieństwie do e-recepty, elektroniczne zlecenia na wyroby medyczne mogą być realizowane w różnych placówkach. Dlatego, jeśli wykupiłeś/aś już część produktów w aptece, bez problemu możesz kontynuować swoje e-zlecenie np. sklepie internetowym. 

Jak kupić pieluchomajtki z refundacją w Medorto? 

Medorto to internetowy sklep medyczny, w którym kupować można pieluchomajtki z refundacją NFZ, majtki chłonne, podkładki higieniczne, a także inne produkty do utrzymywania higieny, które przydadzą się pacjentom z NTM (takie jak myjki czy nawilżane chusteczki pielęgnacyjne). W jaki sposób zrealizować wniosek o refundację pieluchomajtek i złożyć zamówienie? Pomocna może okazać się poniższa instrukcja. 

Podsumowanie 

To, komu przysługuje refundacja pieluchomajtek wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku. Zgodnie z jego treścią dofinansowanie przyznawane jest osobom z inkontynencją moczową, które dodatkowo zmagają się z chorobą współistniejącą, taką jak nowotwór czy trwałe upośledzenie umysłowe. 

Aby zakupić bieliznę chłonną z refundacją należy otrzymać e-zlecenie od lekarza. W przypadku osób dorosłych dofinansowanie od Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 80% wartości produktu. Dla dzieci do 18. roku życia przewidziana jest refundacja na poziomie 90%. Pełne finansowanie przysługuje nielicznej grupie osób, do których zaliczają się m.in. żołnierze, którzy ucierpieli w trakcie zagranicznej akcji militarnej. 

Miesięczny limit obejmuje 90 sztuk pieluchomajtek. W szczególnych sytuacjach, o których wspominaliśmy powyżej, może być on zwiększany. 

Podobne

Posty