RODO

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych Kupującego są wspólnicy spółki cywilnej Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg: Adriannna Piotrowska (prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adrianna Piotrowska Medorto Adam Chmiel i wspólnicy S.C. z siedzibą
w Tarnobrzegu, ul. Aleja Warszawska, nr 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671376699, REGON: 361928478), Marek Piotrowski (prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Piotrowski; Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Aleja Warszawska, nr 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671300294, REGON: 180470418) oraz Adam Chmiel (prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Chmiel - AD-MED; MEDORTO - Adam Chmiel i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka, nr 24, lok. 54, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672051953, REGON: 180237350) zwani „Administratorem”. 

 

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zakupów - składania zamówień; 
b) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
e) wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
f) badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

 

Kim mogą być odbiorcy Twoich danych osobowych ?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i gwarantują one stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane ?

Twoje dane zebrane w celu składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania satysfakcji z oferowanych usług, w tym analizy jego wyników.  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na kierowane przez Ciebie pytania będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. 

 

Czy podanie danych jest dobrowolne ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy. 

 

Jakie są Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?

Przysługuje Ci prawo do:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – prawo dostępu do treści danych, 
b) prawo do przenoszenia danych, 
c) prawo poprawiania danych,
d) prawo sprostowania danych, 
e) prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
f) prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się bezpośrednio z Administratorem.